Lösningar

TrackingMAP-systemet erbjuder dig ett brett sortiment av videolösningar att välja från. Vi monterar kameror med olika upplösning (från medium till högsta) i alla typer av fordon.

Med hjälp av våra videolösningar kan du övervaka:

– Vy framåt

– Bränsletankar

– Vy bakåt

– Automatisk video när förare parkerar, med parkeringslinjer och avståndsidentifiering

– Lastning/lossning av last

Kameran har videofunktion för både dag och natt, så det är möjligen att övervaka på alla dygnets tider.

Vi kan, utifrån kundens behov, installera kameror på alla möjliga platser inne i fordonet. Genom en särskilt app på TrackingMAP får man möjlighet att övervaka sin fordonsflotta med video i realtid, eller alternativt (för att spara på internetdata) vissa specifikt relevanta delar. Videodata spelas in för 180 dagar så man kan flytta över det inspelade materialet till andra enheter eller spara det på datorn.

Alla lösningar