Lösningar

TrackingMAP-systemet visar varje arbete/vila för varje förare både i realtid och historiskt. Utöver den historiska informationen och den i realtid så visar vårt system också prognoser två veckor framåt för arbete och vila.

Informationen är exakt eftersom den grundar sig på bearbetade data från den digitala färdskrivaren, istället för GPS.

Arbetsplaneringsverktyget aktiveras automatiskt till varje fordon när man ansluter till systemet via webben eller mobilappen.

Både ledningen och föraren kan när som helst se precis hur mycket körtid som återstår och när det är dags att stanna för vila. Verktyget planerar också för förarnas ankomsttider, så att man rakt av kan använda information effektivt.

Alla lösningar