Lösningar

Övervaka din fordonsflotta i realtid från valfri plats där du har tillgång till internet.  Du kan få åtkomst till TrackingMAP-systemet via din dator (internet) eller genom en särskild app på din smartphone (app för operativsystemen Android och iOS).

TrackingMAP ger dig möjlighet att övervaka din fordonsflotta i realtid, du har också möjlighet att använda andra system och funktioner som hjälper dig att effektivt optimera verksamheten för din fordonsflotta.

Detaljerade rapporter låter dig hantera all information effektivt och analysera olika aspekter såsom förares arbetstider, eco-körning, historiska rutter och optimering/planering och många andra fördelar.

Alla lösningar