Lösningar

TrackingMAP-systemet ger möjlighet till fullt automatiserad fjärrkontrollerad nedladdning av färdskrivares digitala data. Systemet skannar automatiskt och laddar ner DDD-filer för förare och fordon. Man kan alltid vara säker på att den information som registrerats i ens färdskrivare skannas i tid och i enlighet med gällande lagstiftning.

Nedladdning av färdskrivardata kräver inte några ytterligare enheter (såsom kortläsare). Systemet hämtar automatiskt data om förares arbetstider, processen kräver ingen manuell kontakt.  Nedladdningen och sparandet av digitala färdskrivardata sker säkert och information finns som visar att registreringen skett i tid om en inspektion genomförs.

Du kan ladda ner TrackingMAP DDD-filer sparade på servern när som helst genom att logga in på systemet. Efter att DDD laddats ner exporteras filen också automatiskt till systemet för detaljerad analys och detaljerad information blir tillgänglig (tidsark, löner, osv.). TrackingMAP-systemet skannar/laddar ner förares och fordons DDD-filer från alla modeller av digitala färdskrivare.

Alla lösningar