Lösningar

TrackingMAP-systemet är kopplat till mobila applikationer (appar). Vi har utvecklat mobila appar både för både chefer och förare. Apparna är alla länkade med varandra och fungerar med de vanligaste systemen för trafikkontroll.

Applikationer för förare – installerade på surfplattor:

– Korrespondens med ledningen

– Översändning av dokument (exemplar i hög kvalitet), ingen ytterligare utrustning,

– Videoöverföring

– Överföring av körplaner och verkställighet av (lastbilsnavigering)

Lösningar för hantering av släpvagnar åt chefer med appar:

– Bekväm hantering av alla fordon på mobil

Mobila lösningar – framtiden. Framtiden idag med TrackingMAP.

Alla lösningar