Lösningar

TrackingMAP-systemet gör det möjligt för dig att optimera genom att planera rutter och skicka dem till föraren. Målsättningen är att en rutt som planeras av chefen skickas till föraren som använder samma fordonskarta. Lösningen undviker avvikelser i planeringen av rutter och ger ett mycket mer korrekt slutresultat. Den bästa rutten kan därför planeras utan att föraren blandas in.

Arbetsplanerna för förarna fullbordas av chefen och skickas direkt till förarens surfplatta där allt som behöver göras är att rutten godkänns av föraren som därefter följer anvisningarna.

Ruttplaneringsverktyget ger även följande fördelar:

– chefen kan ta bort mellanliggande avsnitt med vägtullar och trängselavgifter för att använda avgiftsfria vägar.

När vägavsnitt tas bort räknar systemet automatiskt ut hur mycket som sparades eller förlorades i körtid och kilometer.

En planerad rutt kan omedelbart jämföras med kundens information och man kan försäkra sig om att föraren har täckt avsnittet som planerades. Ruttplaneringsverktyget sparar en massa tid och ger verklig ekonomisk valuta.

 gör det möjligt för dig att optimera genom att planera rutter och skicka dem till föraren. Målsättningen är att en rutt som planeras av chefen skickas till föraren som använder samma fordonskarta. Lösningen undviker avvikelser i planeringen av rutter och ger ett mycket mer korrekt slutresultat. Den bästa rutten kan därför planeras utan att föraren blandas in.

Arbetsplanerna för förarna fullbordas av chefen och skickas direkt till förarens surfplatta där allt som behöver göras är att rutten godkänns av föraren som därefter följer anvisningarna.

Ruttplaneringsverktyget ger även följande fördelar:

– chefen kan ta bort mellanliggande avsnitt med vägtullar och trängselavgifter för att använda avgiftsfria vägar.

När vägavsnitt tas bort räknar systemet automatiskt ut hur mycket som sparades eller förlorades i körtid och kilometer.

En planerad rutt kan omedelbart jämföras med kundens information och man kan försäkra sig om att föraren har täckt avsnittet som planerades. Ruttplaneringsverktyget sparar en massa tid och ger verklig ekonomisk valuta.

Alla lösningar