Lösningar

Vill du förhindra en möjlig bränslestöld? Är det viktigt för dig att få information om bränsleförbrukningen?

TrackingMAP hjälper dig att enkelt ha kontroll över det:

Med digitala givare för bränslenivå i bränsletankarna (givare installerade separat i varje tank) får du bränsleinformation både för varje separat tank och för alla tankarna tillsammans.

TrackingMAP lösning för bränslekontroll – ger enastående datanoggrannhet. Installation utförs med användning av modern utrustning vid ankomsten till kundens plats. När installationen fullbordats verifieras och demonstreras systemets noggrannhet. Felgraden är extremt låg och håller sig under 2 %.

När de digitala givarna för bränslenivå har installerats kan du övervaka följande information:

– Noggrann tankning och automatisk datajämförelse med transaktionsuppgifter vid bensinstationer.

– Om mängden som fylls på inte matchar transaktionsbeloppet skickar systemet ett automatiskt meddelande till kunden med information om avvikelsen i en särskild rapport.

– I händelse av bränslestöld (dränering av bränsle) informerar systemet  omedelbart kunden genom att skicka SMS och e-post (uppgifter om stöld, plats, tid, kvantitet osv.).

– Särskilda rapporter om tankning och förbrukning.

– Exakt uppgifter om faktisk bränsleförbrukning.

– Automatiska transaktioner och jämförelser av data.

Vi erbjuder flödesmätare tillverkade i Schweiz för kontroll av bränsleflöde. Bränsleinformation kan övervakas genom att man ansluter till systemet via internet eller en app i sin smartphone.

Alla lösningar