Lösningar

TrackingMAP – detta är den optimala lösningen som ger ett kontrollsystem för hantering av fordonsflotta med användning av internet och mobila appar. Samtidigt strävar vi efter att våra kunder skall få maximal nytta och spara tid, och för det ändamålet har vi därför skapat verktyget som gör det möjligt att automatiskt överföra all information från TrackingMAP-systemet till de interna systemen för hantering av verksamheten och bokföringsprogrammen som kunden använder.

Automatisk utväxling av data med andra program minskar tidsåtgången i arbetet och reducerar antalet möjliga fel på grund av den mänskliga faktorn när information överförs manuellt. Det går att integrera med en mängd olika program. Vi diskuterar och utvärderar möjligheterna till integration individuellt med varje kund.

Alla lösningar