Lösningar

TrackingMAP-systemet förser dig med all möjlig information från fordonets CAN-dator (CAN-linjer):

– Total körsträcka för en resa från vägmätaren
– Arbetstid
– Bränsleförbrukning
– Genomsnittlig bränsleförbrukning
– Total förbrukning
– Axeltryck
– Motorinformation

All information från CAN fås i realtid

Du kan exportera CAN-informationen i ett bekvämt format (PDF, Excel) eller få det automatiskt överfört till ditt interna program där information samlas och analyseras.

Alla lösningar