Tjänster

Utrustning för bränslekontroll

TrackingMAP installerade enheter:

– Digitala nivågivare för bränsle, flerdimensionella: 70 cm och 1 m.
– Mätare för bränsleflöden.

I fall där bränsletankarna inte har standardstorlek finns förlängning av bränslegivare tillgänglig.

Potentiell avvikelse hos digitala nivågivare: upp till 2 % (bekräftat genom mättekniska utvärderingar i labbtester).

Clipboard02Clipboard01