Nyheter

Instrumentet ”Nya möjligheter”

JSC ”MEDIUM GROUP” har framgångsrikt implementerat ett projekt som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden under åtgärdspaketet ”Nya möjligheter”

JSC ”Medium Group” driver en verksamhet med att tillhandahålla lösningar för transportsystem inom telekommunikation och tillhandahåller optimeringar för transportverksamhet som framgångsrikt implementerat projektet ”JSC ’MEDIUM GROUP’ utveckling av exportmarknader” som genomfördes under september 2014.

Företaget fokuserar sin expansion på de utländska marknaderna och söker efter kunder världen över. Det mest effektiva sättet att erhålla information om utländska marknader är att delta i lokala utställningar som fokuserar på utvecklingen av telematik och transportoptimeringssystem.

När man deltar i internationella utställningar får man snabbt möjlighet att skaffa sig informationen man behöver om möjliga utländska partners, dela erfarenheter och kunskap med andra deltagare och lära sig om de intressantaste ämnesområdena för varje land. Målsättningen med projektet ”JSC ’MEDIUM GROUP’ utveckling av exportmarknader” var att öka försäljningen i utländska marknader världen över. JSC ”MEDIUM GROUP” deltog under projektet i internationella utställningar i Norge, Danmark och Sverige stöttade av Europeiska regionala utvecklingsfonden för att stärka sin position på befintliga marknader och ge ökad exponering för företagets varumärke. Företaget beviljades 30 693,63 euro i stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden för exportutveckling under 2007–2013 års verksamhetsprogram för ekonomisk tillväxt under rubriken ”Nya möjligheter” som främjar utvecklingen av litauisk företagsverksamhet på utländska marknader. Projektet stöttades av Republiken Litauen och finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det implementerade projekt gör det möjligt för företag att bli effektivare tack vare kunskap och affärskontakter som erhålls och vilka gör det möjligt att nå ut på utländska marknader och öka företagets försäljning och tillväxt på export som i sin tur gör det möjligt att erbjuda nya tjänster till utländska marknader.