Om TrackingMap

OM TRACKINGMAP

Vi strävar sedan 2008 efter kvalitet, innovation och att uppnå högsta prestanda inom IT och telekommunikation. TrackingMAPs kontroll och övervakningssystem för transporter blir mer och mer avancerat och vida använt i Litauen och andra länder – vilket vittnar om våra produkters kvalitet och att deras funktionalitet ger ett direkt mervärde för våra klienter och deras verksamheter. Vi analyserar ständigt varje verksamhets behov (vidarebefordran av internationell frakt/logistiksektorn, jordbrukssektorn, passagerare osv.) och förbättrar utformningen av systemet med TrackingMAPs lösningar så att en funktionalitet säkerställs som kan skräddarsys specifikt för varje kunds särskilda behov.

Indikatorer:

– Antalet kunder växer varje år med över 90 %.
– Ett stadigt växande nätverk av partners – redan i 8 länder
– Integration med verksamhetsledningssystem i världsklass
– Systemet uppdateras varje månad

Media:

– TrackingMAPs lösningar representeras kontinuerligt i internationella utställningar

De viktigaste värdena:

– Fokus på kundernas behov
– Flexibelt
– Innovativt
– Effektivt samarbete
– Funktionalitet som alltid ligger steget före