Nyheter

Alkoholtestare med startspärr som sätter STOPP för berusade förare!

Vill du försäkra dig om att dina förare är helnyktra när de kör?

TrackingMAP erbjuder en ny och innovativ lösning, integrerad med kontrollsystemet för transporter, som säkerställer att en berusad förare inte kan starta motorn och köra.

Vi installerar den världsledande tyska tillverkaren Drägers alkoholtestare av högsta kvalitet med startspärr – 7000 Interlock, Interlock XT och 5000.

Alkoholtestarna är lättinstallerade i alla typer av fordon genom anslutningar till motorblocket. Föraren måste göra ett nykterhetstest med den installerade alkoholtestaren för att starta fordonets motor, och motorn blir upplåst om resultatet håller sig under angivet gränsvärde.

TrackingMAPs föreslagna lösning är stabil och tillförlitlig (bara alkohol identifieras utan reaktioner på andra ämnen såsom mentolcigaretter, tuggummi osv.). Alkoholtestaren startar själv upp och är redo att användas inom 4 sekunder.

För att förhindra att man fuskar genom att låta en annan nykter person genomföra alkoholtestet begär systemet då och då under körningar och efter uppehåll att ett nytt test utförs.  Systemet kan programmeras efter behov i flera olika arbetslägen enligt kundens specifikationer.

Fördelar

– Hjälper till att undvika att förare kör alkoholpåverkade

– Minskar risken för skador på berusade personer och egendom

– Ökat förtroende hos passagerare och kunder

– Ökat ansvar hos förare

– Hjälper till att förebygga att företaget och dess image skadas på grund av alkoholrelaterade händelser

– Stärker företagets sociala ansvar och image samtidigt som det anammar en ansvarsfull strategi för säkerhet på vägarna och arbetsplatsen.

Granskning

Dräger Interlock alkoholtestsenheter är tillförlitliga och lättanvända hårdvaruspärrar för ett fordons motor. Precis som motorspärrande alkoholtestare låter Dräger Interlock bara förare starta fordonet efter ett nykterhetstest som ger ett resultat under den föreskrivna gränsen. Den här typen av enheter hjälper till reducera olycksrisken som uppstår när fordon körs av berusade personer. Dräger Interlock-enheter hjälper till att undvika personskador på grund av alkoholpåverkan, skyddar egendomar och bidrar till imagen av en socialt ansvarsfull organisation Dräger Interlock är snabb, tillförlitlig och lättanvänd.

Registrering av information

Enheterna sparar all information i minnet (framgångsrika och ej framgångsrika försök att starta motorn, start av motorn utan alkoholtest, försök att koppla bort testenheten eller batteri, alla andra åtgärder som utförs på enheten). Posterna kan granskas i efterhand. När man granskar den registrerade informationen kan förare med alkoholproblem identifieras och försök till ”bedrägeri” eller att koppla bort eller förbigå alkoholtestaren upptäckas. Dräger Interlock 5000 har minne för 30 000 händelser, Dräger Interlock 7000 har minne för 500 000 händelser.

Installation och hur det fungerar

Enheterna installeras av att tillverkarens auktoriserade ombud eller såsom överenskommet med kunden – av en annan kunds angivna yrkesmän. Dräger Interlock är alkoholtestare med automatisk motorspärr för fordon. Föraren måste genomföra ett nykterhetstest innan fordonets motor startas. Om alkoholkoncentrationen överskrider ett förinställt tröskelvärde spärras motorn så att fordonet inte kan startas. För att säkerställa att fordonet fortsatt bara framförs av en nykter förare krävs ytterligare test vid slumpmässiga tidpunkter, såsom att nästa nykterhetstest måste utföras 10 minuter efter det första. Testen skall genomföras vid slumpmässiga tidpunkter, men åtminstone en gång per timme (tidsintervaller kan konfigureras efter behov).

Om alkoholkoncentrationen överskrider ett förinställt tröskelvärde spärras inte motorn omedelbart under körning, men överträdelsen registreras och det är möjligt att vidta ytterligare åtgärder såsom att aktivera fordonets varningsblinkers, signalhorn eller annan utrustning som är kopplad till Dräger Interlock-enheten (skicka SMS, eller interagera med TrackingMap-systemet och data output).

Kontakta oss för ytterligare information om alkoholtestare och specialerbjudanden:

e-post: info@trackingmap.eu 

telefon: +370 616 22188 / +370 627 11862