Naujienos

Priemonės „Naujos galimybės LT“ pagalba įmonė pristatė savo naujausią produkciją užsienio parodose

 EU

Priemonės „Naujos galimybės LT“ pagalba įmonė pristatė savo naujausią produkciją užsienio parodose

 

UAB „Medium group“, stabiliai auganti logistikos IT sprendimų kūrimo srityje, įgyvendino projektą „UAB „Medium group“ eksporto rinkų plėtra“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0266 (Projekto vertė 82 684 eurai). Šio projekto tikslas – pasinaudojant ES parama paskatinti eksporto plėtrą į potencialo turinčias rinkas.

Kadangi Lietuvos rinka yra gana maža, pagrindinis bendrovės dėmesys skiriamas plėtros užsienio rinkose galimybių paieškai. Dalyvavimas parodose yra vienas iš efektyviausių būdų didinti savo pardavimus užsienio rinkose. Investavusi ES struktūrinių fondų paramą eksporto plėtrai pagal 2014-2020 metų ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“, UAB „Medium group“ planuoja dalyvauti aštuoniose parodose, vykstančiose įvairiose Europos valstybėse.

Pasak UAB „Medium group“ direktoriaus Ričardo Šukio, Projekto įgyvendinimo metu įmonė ženkliai išplėtė pozicijas esamose ir naujose rinkose, užmezgė perspektyvius partnerystės ryšius bei padidino tiesioginių klientų užsakymų portfelį.

UAB „Medium group“ iš Europos regioninės plėtros fondo 41 342 eurų finansavimą dalyvavimui parodose gavo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“, kuria yra skatinama įmonių produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Tikimės, kad projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis ir toliau didinti UAB „Medium group“ pardavimų ir eksporto augimą bei pasiūlyti pirkėjams naujus inovatyvius produktus bei paslaugas, taip išliekant konkurencingiems rinkoje.