Naujienos

Priemonė „Naujos galimybės“

UAB „MEDIUM GROUP“ SĖKMINGAI ĮGYVENDINO EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO REMIAMĄ PROJEKTĄ

UAB „Medium group“ stabiliai dirbanti transporto darbą optimizuojančių sistemų kūrimo ir telekomunikacijų teikimo srityse, sėkmingai įgyvendino nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio vykdytą projektą „UAB „MEDIUM GROUP“ EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA“. Kadangi Lietuvos rinka yra gana maža, bendrovė pagrindinį dėmesį skiria užsienio rinkų ir klientų paieškai. Efektyviausias būdas gauti informaciją apie užsienio rinkas yra dalyvavimas jose vykstančiose parodose, kuriose skiriamas didelis dėmesys transporto darbą optimizuojančioms sistemoms. Tik parodose įmanoma greitai gauti gausios informacijos apie užsienio partnerius, pasidalinti patirtimi ir žiniomis su kitais parodos dalyviais, sužinoti kuo labiausiai domisi atitinkamos šalies klientai.Projekto „UAB „MEDIUM GROUP“ EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA“ tikslas buvo padidinti UAB „Medium group“ teikiamų paslaugų pardavimus užsienio rinkose, pristatyti įmonės teikiamas paslaugas.Pasinaudodama Europos regioninės plėtros fondo parama, UAB „Medium Group“ dalyvavo 3-ose Norvegijoje, Danijoje ir Švedijoje vykusiose tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimo metu įmonė sustiprino pozicijas esamose rinkose, padidino įmonės žinomumą.UAB „Medium group“ Europos regioninės plėtros fondo paramą – 30693,63 eurų – eksporto plėtrai gavo pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“, kuria skatinama Lietuvos įmonių plėtra užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimą rėmė Lietuvos Respublika ir iš dalies finansavo Europos regioninės plėtros fondas.Įgyvendintas projektas leidžia įmonei pasiekti geresnių veiklos rezultatų, kadangi projekto metu įgyta patirtis suteikia galimybę atsirinkti patraukliausias rinkas.Tikimasi, kad projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis padidinti įmonės pardavimų ir eksporto augimą, pasiūlyti rinkai naujas paslaugas.