Rozwiązania

Chcesz, zapobiec ewentualnej kradzieży paliwa? Ważne jest, dla Ciebie monitorowanie zużycia paliwa?

TrackingMAP pomoże Ci to łatwo kontrolować:

Instalując cyfrowe czujniki poziomu paliwa w zbiorniku paliwa (czujniki zainstalowane w każdym zbiorniku paliwa oddzielnie), możesz zobaczyć informacje z każdego zbiornika osobno, a także łączną ilość paliwa ze wszystkich zbiorników.

TrackingMAP rozwiązanie kontroli paliwa – zapewnia wyjątkową dokładność danych. Instalacja odbywa się na miejscu u klienta, przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Po zakończeniu instalacji odbywa się weryfikacja i demonstracja systemu. Poziom błędu jest bardzo niski do 2%.

Po zainstalowaniu cyfrowych czujników poziomu paliwa będzie można monitorować następujące informacje:

– Precyzyjne tankowanie i automatyczne porównanie danych ze szczegółami transakcji na stacjach paliw.

– Jeśli istnieje niezgodność między zatankowaniem, a kwotą transakcji system wysyła automatyczne powiadomienie do klienta, oraz przekazuje informacje dotyczące niezgodności w specjalnym raporcie.

– W przypadku kradzieży paliwa (ubytku paliwa), system natychmiast informuje klienta, wysyłając SMS i e-mail (szczegóły kradzieży, miejsce, czas, ilość, itp).

– Specjalne raporty dotyczące tankowania i zużycia paliwa.

– Dokładne dane na temat rzeczywistego zużycia paliwa.

– Automatyczne transakcje i porównanie danych.

W celu kontrolowania przepływu paliwa, oferujemy przepływomierze paliwa produkowane w Szwajcarii. Informacje dotyczące paliwa mogą być monitorowane za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Wszystkie rozwiązania