Løsninger

TrackingMAP System – en innovativ løsning innen nedkjølt tilhengere, kan du få:

– Informasjon om temperaturen (opptil fire sensorer på forskjellige steder)

– Informasjon om dørene (alarm, automatisk informasjon om åpning av dører)

– Evne til å koble direkte til “Carrier” og “Thermo” enheter og få full informasjon om sitt arbeid.

– termo

– Informasjon om drivstoff

– Vekt

Du trenger å vite hvilken tilhenger kobles til bil? Kabeltilkoblingen til kroppen og overføring av informasjon er ustabil? Vi tilbyr deg en omfattende og høy kvalitet løsning forbundet med mobil applikasjoner.

Alle løsninger