LØSNINGER

TrackingMAP – En optimal løsning som tilbyder et flådestyrings-system der kan tilgås via internettet eller mobile applikationer. Samtidig stræber vi efter at vores kunder får maksimalt udbytte og sparrer tid. Til dette har vi oprettet et dataudvekslings-værktøj, som tillader automatisk overførsel af alt information fra TrackingMAP til det interne business management system/konteringsprogram som bruges af kunden.

Automatisk dataoverførsel med andre programmer optimerer arbejdstiden, samt minimerer muligheden for fejl ved manuel indtastning. Integration er muligt med en række programmer. Vi diskuterer og evaluerer integrationsmuligheder med den enkelte kunde.

Alle løsninger